El CAECV certifica la primera sal marina ecològica produïda a Santa Pola

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), entitat encarregada del control, la certificació, representació i defensa dels productes ecològics, a més de la investigació i la promoció d’estos, ha emés el primer certificat de conformitat per a la sal marina ecològica produïda a les Salinas Bras del Port de Santa Pola (Alacant)

Esta salinera ja comptava amb una gamma ecològica sota un referencial privat. Ara, amb entrada en aplicació del nou Reglament (UE) 2018/848 el passat 1 de gener, la sal marina s’inclou en el seu camp d’aplicació.
Fins ara, el Reglament no permetia l’ús de l’Euro Fulla (segell que garanteix que un producte és ecològic) en l’etiquetatge de la sal, a menys que que es tractara d’un condiment (sal mesclada amb herbes ecològiques) No obstant això, algunes certificadores de caràcter nacional i privat, sí que la certificaven com a producte ecològic.
És el cas de INTERECO, l’entitat que agrupa les catorze autoritats de control ecològic públiques del nostre país i entre les quals es troba el CAECV, ha estat certificant sal ecològica sobre la base del seu referencial des de 2012, atenent així la demanda dels productors i dels consumidors que el sol·licitaven.

La sal marina produïda en Santa Pola serà certificada per les autoritats de control públiques

No sols empreses que produeixen sal marina, sinó també empreses que envasen, comercialitzen i distribueixen sal marina ecològica, han canviat al sistema de control que estableix el reglament europeu de producció ecològica. En la Comunitat Valenciana i catorze comunitats autònomes més, el sistema de control públic serà l’encarregat de certificar este producte, com és el cas del CAECV.
El passat 1 de gener de 2022, va entrar en vigor del nou Reglament de Producció Ecològica, que pretén reflectir l’evolució del sector al seu ràpid creixement, garantint una competència lleial per als agricultors i, al mateix temps, evitar el frau i mantindre la confiança dels consumidors.
El citat reglament estén l’àmbit d’aplicació de les normes de producció ecològica a una llista més àmplia de productes, entre els quals s’ha inclòs la sal marina i altres sals, ja que Europa ha detectat que existeix una gran demanda en estar produïda sota tècniques naturals i perquè la seua producció pot contribuir al desenvolupament de zones rurals.
Des de 2022, s’ha incorporat a l’àmbit d’aplicació, per la qual cosa les autoritats de certificació podran certificar-la, donant continuïtat a la certificació emesa per INTERECO fins al moment.
La norma europea de sal marina i altres sals per a alimentació i pinsos, està sent àmpliament debatuda en el si de la Comissió. Inicialment s’han publicat els objectius, principis bàsics, normes de producció i etiquetatge, sobre la base dels quals certificar la sal marina.
La sal, controlada i certificada sota l’estàndard de la producció ecològica, dona garantia al consumidor sobre la forma de producció i envasament, i sobre el compliment dels objectius de la producció ecològica.