El CAECV obté el vistiplau de l’Entitat Nacional d’Acreditació per a poder certificar sobre la base del nou Reglament de Producció Ecològica

El Comité d’Agricultura Eclógica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha obtingut el vistiplau de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) per a poder certificar sobre la base del Nou Reglament de Producció Ecològica, que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2022.
Des de la citada data, les entitats de certificació han de realitzar les seues auditories d’acord amb el nou Reglament, però només es poden emetre certificats acreditats respecte a la nova normativa si han sigut avaluades satisfactòriament per ENAC i el seu annex tècnic d’acreditació així ho reflectisca.
En este sentit, i a la vista de la documentació i procediments presentats pel CAECV adaptats a la nova normativa, ENAC ha acordat ampliar l’abast de l’acreditació (97/C-PR135) per a la certificació de la producció ecològica d’acord amb el Reglament (UE) 2018/848 en els termes que recull l’annex tècnic.

Gran  esforç per a seguir sent referents en la certificació pública

“Durant els últims mesos, el CAECV ha treballat intensament per a poder adaptar-se a la nova Normativa de Producció Ecològica i que les seus més de 4.000 operadors certificats puguen tindre la tranquil·litat de comptar amb una autoritat de control preparada per a la tramitació de certificats i documents que precisen, sobre la base dels nous requisits que cal complir des de l’inici de 2022”, ha explicat el president del CAECV, Vicente Faro.
El CAECV ha treballat i continuarà treballant perquè el canvi de norma supose els menors inconvenients possibles, posant en valor la certificació pública i garantint la professionalitat, la confiança i la garantia en el control i la certificació oficial emesa.
Faro ha volgut deixar constància que “per a poder posar a punt l’estructura de control i certificació, ha sigut de gran ajuda la participació del CAECV en altres organitzacions com INTERECO a nivell nacional, entitat que agrupa a totes les entitats públiques de certificació, o el Consell Europeu de Certificadors Ecològics (EOCC) a nivell europeu, des d’on s’han compartit observacions, realitzat informes i consultes i s’ha participat activament”.
El CAECV també ha comptat amb l’estreta col·laboració de la Direcció General de Desenvolupament Rural i el seu Servei de Producció Ecològica, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, qui en qualitat d’autoritat competent ha participat en el procés en col·laboració de forma harmonitzada amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Nova legislació sobre agricultura ecològica

La nova legislació sobre agricultura ecològica, que ha entrat en vigor el 1 de gener de 2022, pretén reflectir l’evolució del sector al seu ràpid creixement, garantint una competència lleial per a operadors i operadores i, al mateix temps, evitar el frau i mantindre la confiança dels consumidors.
Entre les seues principals novetats, el nou Reglament 2018/848 pretén simplificar les normes de producció gràcies a la supressió progressiva d’una sèrie d’excepcions i exclusions i reforçar el sistema de control mitjançant mesures preventives més estrictes i controls rigorosos al llarg de tota la cadena de subministrament.
A partir d’ara, es podran certificar nous productes, entre els quals destaquen la sal, el suro, la cera d’abelles, el mat, les fulles de vinya i els margallons i s’incorporen noves normes de producció per a cérvols i conills.
El nou Reglament també contempla que la certificació siga més fàcil per als xicotets agricultors gràcies a un nou sistema de certificació de grup.