Principals novetats del Nou Reglament de Producció Ecològica

La nova legislació sobre agricultura ecològica, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2022, pretén reflectir l’evolució del sector al seu ràpid creixement, garantint una competència lleial per als agricultors i, al mateix temps, evitar el frau i mantindre la confiança dels consumidors.
El Nou R(UE) 2018/848 persegueix una sèrie d’objectius:
  • Simplificar les normes de producció gràcies a la supressió progressiva d’una sèrie d’excepcions i exclusions.
  • Reforçar el sistema de control mitjançant mesures preventives més estrictes i controls rigorosos al llarg de tota la cadena de subministrament.
  • Els productors de països no pertanyents a la UE hauran de complir les mateixes normes que els productors de la UE.
  • Estendre l’àmbit d’aplicació de les normes de producció ecològica a una llista més àmplia de productes (per exemple, la sal, el suro, la cera d’abelles, el mat, les fulles de vinya i els margallons) i s’incorporen noves normes de producció per a cérvols i conills.
  • La certificació serà més fàcil per als xicotets agricultors gràcies a un nou sistema de certificació de grup.
  • Adoptar un enfocament més uniforme per a reduir el risc de contaminació accidental per plaguicides.
  • Eliminar progressivament les exempcions aplicables a la producció en llits demarcats en els hivernacles.
A continuació posem al seu abast una sèrie de diapositives que resumeixen les principals novetats del Nou Reglament:

Canvis generals

Producció vegetal

Grup operadors

Ramaderia

Productes transformats

Aprofitem l’ocasió per a informar-lo que el CAECV organitzarà una sèrie de reunions informatives on explicarem les principals novetats del Nou Reglament de Producció Ecològica.
Estes reunions estan previstes que se celebren, vía online, en horari de 16.00 a 17:30h en les següents dates:
  • 20 de gener de 2022.
  • 10 de febrer de 2022.
  • 24 de març de 2022.
En breu rebrà tota la informació.