ESTADÍSTIQUES

Produccions Ecològiques més representatives de la Comunitat Valenciana (dades a 31 de desembre de 2019):

  • Cítrics: 4.268 ha.
  • Fruiters: 1.340 ha.
  • Cereals: 4.018 ha.
  • Vinya per a vi: 12.806 ha.
  • Fruits secs: 10.102 ha.
  • Olivar per a oli: 4.976 ha.
  • Hortalisses: 901 ha.