Agricultura convoca les ajudes a la ramadería ecològica en pràctiques extensives

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha publicat les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives en la Comunitat Valenciana.
 
 
La dotació presupestaria per a dur a terme esta acció d’és 75.000 € i el termini de presentació de les sol·licituds d’ajuda és de serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
 
Pot consultar el text complet de la resolució ací