Agricultura publica les ajudes per al suport de la certificació de la producció ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha publicat les ajudes per al suport de la certificació de la producció ecològica en la Comunitat Valenciana.

Els beneficiaris d’estes ajudes són les persones físiques o jurídiques inscrites en Registre d’Operadors Titulars d’Explotacions Agropecuàries (Registre de productors) o en el Registre d’Operadors Titulars d’Empreses d’Elaboració, Manipulació, Envasament, Emmagatzematge, Exportació o Comercialització de Productes Ecològics (Registre d’empreses) d’acord amb l’article 4 de l’Ordre 30/2010, de 3 d’agost de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aprova el text del Reglament sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i del Comité D’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV).

Estes ajudes compten amb un pressupost de 990.000 € i el termini per a poder presentar-les és de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’ajuda, encara que este termini, no obstant això, queda suspés en virtut del qual es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la *Covid-19. No obstant això, les sol·licituds i documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i terminis, establit en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis conforme el que es preveu en aquesta disposició, excepte que s’haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte.

Es considerarà amb caràcter general com a data de registre d’entrada el primer dia hàbil després de l’aixecament de la suspensió.

Descarregar Resolució ajudes de la certificació ecològica