Tramitació de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica

El passat 15 de maig, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va publicar la convocatòria d’ajudes a la quota de manteniment de la certificació de l’any 2020. (Pot consultar el text complet de la Resolució en el següent enllaç): http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3333.pdf

 • Beneficiaris: operadors del Registre de Productors i del Registre d’Empreses que estiguen d’alta en el registre del CAECV i que hagen abonat la quota de manteniment de la certificació de l’any 2020.
 • Despeses subvencionables: imports abonats per la quota de manteniment de la certificació de l’any 2020 (NO és subvencionable la quota de registre).
 • Intensitat de l’ajuda: fins a un màxim del 70% de les despeses subvencionables.
 • Quantia màxima per beneficiari: no podrà superar els 2.000 € (Ajuda de minimis. Veure condicions en l’ordre de bases).
 • Termini de presentació: serà de 15 dies hàbils a comptar des del 1 de juny, pel que el termini serà el 19 de juny a les 00:00h.

COM I QUAN TRAMITAR LES AJUDES?:

 • PERSONES JURÍDIQUES: (SA, SL, COOP, SAT, etc.) i C.B.: PER VIA TELEMÀTICA, des del 18/05/2020 fins a 15 dies hàbils a comptar des que es reprenguen els terminis administratius per Decret o fins que s’alce l’estat d’alarma.

Li recordem que els operadors que siguen persones jurídiques tenen l’obligació de comunicar-se via telemàtica amb l’administració.

Poden fer la tramitació a través del següent enllaç: http://www.gva.es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18688

 • PERSONES FÍSIQUES:

OPCIÓ 1. TRAMITACIÓ PER VIA TELEMÀTICA, des del 18/05/2020 fins a 15 dies hàbils a comptar des que siga autoritzat per Decret o fins que s’alce l’estat d’alarma.

Poden fer la tramitació a través del següent enllaç: http://www.gva.es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=18688

OPCIÓ 2: TRAMITACIÓ A TRAVÉS DEL CAECV.

ASPECTES MOLT IMPORTANTS A TINDRE EN COMPTE:

  • Començarà el proper dimecres, 27 de maig.
  • És obligatori tindre CITA PRÈVIA que podrà sol·licitar telefonant al 962 538 241 – 682 741 021 – 669 563 651 – 660 882 731 – 618 305 290.
  • Els dies habilitats per a tramitar l’ajuda són els DILLUNS i DIMECRES.
  • La tramitació es realitzarà en la seu del CAECV: C/Tramuntana, 16 (Carlet). En els pròxims dies els informarem de altres llocs on traslladarem personal del CAECV per poder tramitar les ajudes.
  • Horari: de 08.00 a 14.00 hores.
  • El CAECV tramitarà les ajudes fins el 12 de juny..
  • Perquè el CAECV puga tramitar la seua ajuda, haurà d’adjuntar la següent documentació:
   • DNI o document que li acredite (p.*ej.permís de conduir), si és el titular.
   • Sol·licitud d’ajuda i pagament emplenada i signada original. La podrà trobar més a baix.
   • Autorització al CAECV per a la tramitació de l’ajuda amb signatura original_RGPD en format. La podrà més a baix.
   • Justificant de pagament de la factura.
   • Model de Domiciliació Bancària original. La podrà trobar més a baix.
  • OPCIÓ 3: TRAMITACIÓ A TRAVÉS DEL CAECV EN ALTRES OFICINES.
    • Dilluns, 8 de juny, en horari de 9:00h a 14:00h, personal del CAECV acudirà als següents llocs per a tramitar les ajudes:
     • OCA VILA-JOIOSA. Carrer La Paz, 4-2.
     • OCA DE VILLENA. Carrer Poetisa Elena Montiel, 10, 03400 Villena, Alicante.
     • ESTACIÓ EXPERIMENTAL AGRÀRIA D’ELX. Carretera Elche – Dolores, Km 1.
     • AJUNTAMENT D’UTIEL. (Plaza del Ayuntamiento, s/n)
     • El dijous, 11 de juny, en horari de 9:00h a 14:00h, personal del CAECV acudirà als següents llocs per a tramitar les ajudesa los siguientes lugares para tramitar las ayudas:
       • OCA de REQUENA. Plaça Valentín García Tena, 1.
    • Dimarts, 16 de juny, en horari de 9:00h a 14:00h, personal del CAECV acudirà als següents llocs per a tramitar les ajudes:
    • OCA DE VILAREAL. Carretera Onda Km.3
    • És obligatori tindre CITA PREVIA,  que podrà sol.licitar cridant al 962 538 241 – 682 741 021 – 669 563 651 – 660 882 731 – 618 305 290.

   Estos serveis son GRATUÏTS, pel que no comportaràn cap cost addicional.

Ha de tindre en compte que la documentació a presentar haurà de ser ORIGINAL i signada pel titular del registre en el CAECV. Si el titular no pot desplaçar-se, pot imprimir-la i portar-nos-la signada per ell.

DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A la TRAMITACIÓ DE L’AJUDA

SOL·LICITUD

https://www.gva.es/downloads/publicados/in/260263_p_bi.pdf

MODEL DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/07000_BI.pdf

AUTORITZACIÓ AL CAECV PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

autorizacion presentacion telemàtica CAECV_2020

RECOMANACIONS A TINDRE EN COMPTE

 • Ha de tindre cita prèvia.
 • Ha de mantindre la distància de seguretat.
 • Ha de portar màscara per a accedir al centre.
 • A l’entrada ha de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Quan siga atés, ha de mantindre la distància de seguretat i ha d’evitar el contacte personal.