El CAECV informa sobre les actuacions a realitzar davant la vespeta de l’ametler per a la campanya 2023

El CAECV comunica a les persones operadores certificades en ecològic que, per a la campanya 2023, no hi ha cap novetat sobre els tractaments per a la vespeta de l’ametler (Eurytoma amygdali)
Per a esta campanya les persones productores ecològiques disposaran de dues eines autoritzades per la normativa de producció ecològica: les piretrines naturals i l’oli de parafina.
  • Respecte a l’oli de parafina 79% [EC] P/V, es recorda, que només es podran utilitzar aquells productes que estiguen autoritzats (no tots ho estan) per a ametler i per a la lluita contra Eurytoma amygdali.
  • Respecte a les piretrinas tots els productes fitosanitaris la formulació dels quals siga PIRETRINES NATURALS 4% [EC] P/V que estiguen autoritzats (no tots ho estan) per a ametler i per a la lluita contra Eurytoma amygdali.
Per tant, l’escenari per a les persones productores en ecològic per a la campanya 2023 és el següent:
A. Tractar amb productes autoritzats en producció ecològica (les piretrines naturals i l’oli de parafina estan autoritzats), i per tant l’ametla podria comercialitzara en el mercat amb les indicacions referides a la producció ecològica (per descomptat, sempre que s’haja superat el període de conversió establit)
B. Tractar amb productes no autoritzats en producció ecològica, establits per l’autoritat competent per a la lluita contra esta plaga. En este cas, igual que en anys anteriors, i com a mesura excepcional, és possible l’aplicació del que s’estableix en dels articles 1.7.3 i 1.7.4 de l’annex II part I del Reglament (UE) 2018/848.
Si es troba en l’escenari B, l’informem que el protocol a seguir és el següent:
1. El/la agricultor/a comunicarà que està afectat per la plaga Eurytoma amygdali (Vespeta de l’ametler) per escrit al CAECV (un mail a certificacion@caecv.com seria vàlid)
2. El/la inspector/a verificarà en el control que el/la operador/a ha tractat amb el producte autoritzat per la Conselleria per a esta plaga, i que no ha comercialitzat amb les indicacions referides a la producció ecològica la collita d’ametler tractada.
3. El Comité de Certificació prendrà la seua decisió sobre el manteniment de la certificació tenint en compte la resolució publicada i l’aplicació dels articles 1.7.3 i 1.7.4 de l’annex II part I del Reglament (UE) 2018/848.
Sobre els tractaments fitosanitaris establits per l’autoritat competent, haurà de consultar amb l’última actualització sobre tractaments en la web: https://portalagrari.gva.es/es/agricultura/avisos-de-tratamientos
IMPORTANT: Li recordem la importància de retirar totes les ametles afectades i destruir-les, evitant d’eixa forma que les larves es transformen en adults en la primavera. Així es reduirà en gran manera la pròxima generació de vespeta.
Davant qualsevol aclariment o suggeriment, pot posar-se en contacte amb el CAECV en la següent adreça de correu electrònic: certificacion@caecv.com