La Comissió Europea estudia posposar l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Producció Ecològica

La Comissió Europea ha anunciat l’obertura d’una consulta pública, que finalitzarà el pròxim 27 de novembre, sobre el futur Pla d’Acció per a l’agricultura ecològica. A més, posposa, a falta d’aprovació, l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Producció Ecològica.

Si definitivament s’aprovara esta pròrroga, el nou reglament entrarà en vigor al gener de 2022, és a dir, un any després de l’inicialment previst. La proposta ha de ser ratificada pel Consell i el Parlament.

El nou reglament ecològic preveu l’adopció de nombrosos actes delegats i mesures d’execució per a especificar les normes tècniques vinculades, per exemple, a normes de producció ecològica, la certificació de grup o al sistema de control ecològic. Per això, el previsible ajornament, permetria al sector preparar-se per a complir amb el nou marc normatiu amb les condicions i garanties necessàries, ja que la nova normativa incorpora aspectes molt nous que afecten diferents competències i per a la seua aplicació ajudaria poder comptar amb guies o recomanacions.